Prof Dr Ulrich Schiffner

Katedra Periodontologii, Profilaktyki oraz Stomatologii Zachowawczej Uniwersyteckie Centrum Medyczne Hamburg-Eppendorf.

1975-1980 Studia stomatologii na Uniwersytecie w Hamburgu; 1980 egzamin stomatologiczny i licencja dentystyczna, 1981 praca doktorska (promocja, Uniwersytet w Hamburgu), 1982-1996 adiunkt, 1994 rozprawa habilitacyjna (Uniwersytet w Hamburgu), 1996 profesor nadzwyczajny, 2002-2006 Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii i Medycyny Jamy Ustnej, 2004-2008 Prezes Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, od 2008 r. Przedstawicie Niemiec w Radzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Stomatologii Dziecięcej i członek Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej odpowiedzialny za kształcenie ustawiczne.

Tematyka naukowa: etiologia próchnicy i profilaktyka, fluorki, epidemiologia próchnicy, niemieckie studia zdrowia jamy ustnej.

Maskowanie białych plam na powierzchni szkliwa poprzez infiltrację żywicą.

Białe plamy (WSL) na wargowych powierzchniach zębów rozwijają się często w trakcie leczenia ortodontycznego aparatami stałymi, ale mogą powstawać zasadniczo we wszystkich przypadkach nieprawidłowej higieny jamy ustnej. Dlatego nastolatki powinny być traktowane jako grupą ryzyka dla WSL na przednich zębach. Zapobieganie WSL odpowiada znanym zasadom zapobiegania próchnicy, uzupełnionym o specjalne środki w przypadkach stałych aparatów ortodontycznych.
Zdemineralizowana powierzchnia szkliwa klinicznie widoczna jako biała plama często stanowi wyzwanie dla odpowiedniej terapii. W wielu sytuacjach właściwym sposobem jest technika infiltracji. Zdemineralizowana, porowata struktura zęba jest infiltrowana przez wysoce dyfuzyjną żywicę światłoutwardzalną, co zapobiega dalszej demineralizacji zabezpieczonej przez infiltrację powierzchni. W odniesieniu do WSL na przednich zębach, maskowanie białawego wyglądu powierzchni zmiany stanowi dodatkową korzyść wynikającą z przeprowadzonej procedury infiltracji.
Wiele badań wykazało, że infiltracja jest w stanie efektywnie maskować WSL i poprawić estetykę nawet w ciężkich przypadkach. Po skutecznej infiltracji prawidłowy wygląd powierzchni zębów pozostaje stały w czasie. Nie zgłoszono żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Pokazano nawet maskowanie rozwojowych defektów szkliwa przez infiltrację żywicą. Sukces tej procedury w przypadkach rozwojowych zmian zależy od zakresu i ciężkości defektu.
W trakcie wykładu przedstawiona zostanie technika infiltracji wraz z omówieniem podstaw naukowych oraz dostępnych wyników badań. Przedstawione zostaną również doświadczenia kliniczne pozwalające zwiększyć efektywność procedury.