Prof Tim Newton

Tim Newton jest Profesorem i Konsultantem w dziedzinie psychologii stosowanej w stomatologii w King’s College London Dental Institute. Wyróżniony naukowiec IADR, jest wiodącym autorytetem w dziedzinie psychologii w stomatologii. Jego szczególne zainteresowania obejmują leczenie lęku dentystycznego i interwencje mające na celu poprawę zachowania w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Kształtowanie zachowania dziecka - o co w tym wszystkim chodzi i co wiemy nowego? Część 1

Badania epidemiologiczne ujawniają, że dość stały odsetek populacji dzieci charakteryzuje się znacznym lękiem (około 12% dzieci) lub prezentuje zaburzeniami zachowania utrudniające leczenie stomatologiczne. W rezultacie takie dzieci mają gorszą stan zdrowia jamy ustnej z wszystkimi konsekwencjami złego stanu zdrowia a tym samym gorszą jakość życia. Psychologiczne podejście do problemów lękowych i behawioralnych skupia się na rehabilitacji zachowań, przekonań i doznań dziecka, tak aby mogło uczestniczyć i być leczone stomatologicznie bez nienormalnego strachu lub reakcji behawioralnych. Podczas tego wykładu przedstawione zostaną psychologiczne zasady leżące u podstaw szeregu technik poznawczych i behawioralnych służących zarządzaniu lękiem, wraz z dowodami naukowymi dla tych podejść.