SESJA "PRZYPADKI Z WŁASNEJ PRAKTYKI"

17:00 - 17:08

Pierwotna infekcja HSV – Strassen Diagnose ? - dr n.med. Agnieszka Wal-Adamczak

 

17:10 - 17:18

Wpływ stosowania Lactobacillus salivarius HM6 Paradens u dzieci w wieku 3-5 lat na środowisko jamy ustnej. – lek.dent. Agnieszka Kuchta

 

 17:20 - 17:28

Markery obrotu kostnego jako zmienne prognozujące przebieg regeneracji tkanek po urazie zębów. – dr n.med. Joanna Zemlik 

 

 17:30 - 17:38

Szynowanie zębów po urazie za pomocą szyn różnego typu - porównanie parametrów klinicznych i subiektywnej oceny pacjenta. - lek.dent. Hanna Sobczak-Zagalska

 

17:40 - 17:48

Pierwsza pomoc po urazie zębów - ocena stanu wiedzy i potrzeb edukacji ratowników medycznych. – lek.dent. Magda Goworowska-Truchan