Prof Kasia Emerich

Specjalista stomatologii dziecięcej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego oraz członek Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant Wojewódzki ds. Stomatologii Dziecięcej. Zastępca redaktora naczelnego European Journal of Paediatric Dentistry oraz Polskiej Stomatologii Dziecięcej. Członek komitetu redakcyjnego 5 zagranicznych czasopism naukowych; autor i współautor ponad 160 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie stomatologii dziecięcej; Członek założyciel oraz Prezes Elekt Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej; Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; Członek European Academy of Paediatric Dentistry, International Association of Paediatric Dentistry oraz American Dental Association; Członek Komisji Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku. Doświadczony wykładowca konferencji polskich i międzynarodowych; od 2001 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną.

Jak zdobyć zaufanie dziecka ? - 25 lat doświadczeń.

Rozwój technologii medycznych, a w tym narzędzi i materiałów stomatologicznych pozwala nam na realizację bardzo skomplikowanych procedur, które zawarte są w różnych wytycznych dotyczących leczenia stomatologicznego dzieci. Nie ma jednak żadnych wytycznych, które pozwalają nam podejść proceduralnie do problemu współpracy dziecka. Najlepszy stomatolog dziecięcy to nie ten który potrafi wykonać bezbłędnie procedury lecznicze, ale to taki lekarz który w sytuacjach trudnej współpracy z dzieckiem potrafi wybierać kompromis, który zapewni pacjentowi zdrowie na wiele lat. Jeżeli nie uda się nam zdobyć zaufania naszego pacjenta i jego rodziców, trudno nam będzie wykonać niezbędny zabieg. Lecząc dzieci musimy mieć zawsze na uwadze, że nasza praca i dzisiaj podjęte decyzję będą miały konsekwencje na całe życie naszego pacjenta. Podczas wykładu zostaną usystematyzowane uwarunkowania współpracy z pacjentem dziecięcym oraz przedstawione rozwiązania wypracowane na podstawie 25 lat doświadczeń.